top of page

פנסיה מוקדמת ואיזון משאבים

במהלך חיי הנישואין צוברים בני הזוג נכסים משותפים, ובמקרה של פירוד יש צורך בחלוקתם של הנכסים האלו. אופן החלוקה נעשה על ידי מה שמכונה כ"איזון משאבים" המוסדר בחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג -1973.

על פי הוראות החוק, אם הצדדים לא ערכו ביניהם הסכם ממון, הרי כל הנכסים אשר צברו הצדדים מתחילת הנישואין ועד למועד סיומה של מערכת היחסים ( מה שמכונה כמועד הקרע) יתחלקו בין הצדדים באופן שווה, למעט החריגים שנקבעו בחוק. חריגים אלו כוללים, בין היתר, נכסים שנרכשו לפני הנישואין, ומתנות וירושות שניתנו למי מבני הזוג באופן אישי.

עוד חשוב לציין כי הסדר איזון משאבים זה חל על זוגות שנישאו לאחר 1.1.1974 וזוגות שנישאו לפני מועד זה, תחול עליהם חזקת השיתוף.

סעיף 5 לחוק מחיל את הסדר איזון המשאבים על כל הכספים שצברו בני הזוג מעבודה, כולל הזכויות הסוציאליות ולרבות הפנסיה, וכלשון החוק :

" (א) עם התרת הנישואין או עם פקיעת הנישואין עקב מותו של בן זוג (בחוק זה – פקיעת הנישואין) זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כלל נכסי בני הזוג, למעט –

(1) נכסים שהיו להם ערב הנישואין או שקיבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין;

...

(ג) בסעיף זה, "כלל נכסי בני הזוג" – לרבות זכויות עתידיות לפנסיה, פיצויי פרישה, קרנות השתלמות, קופות תגמולים וחסכונות."

השאלה עליה אנו מבקשים לענות במסגרת מאמר זה הינה

האם תשלומי פנסיה מוקדמת נחשבים כתשלומי פנסיה רגילה או כשכר עבודה:

בפסיקה עקבית של בתי המשפט לאורך השנים נקבע כי לעניין זכותו של בן הזוג לאיזון משאבים, דין פנסיה מוקדמת כדין פנסיה. כך למשל: בתמ"ש 14929/96 יונה שנהב נ' שאול שנהב (מיום 4.9.99 ) קבע כב' השופט גייפמן כי: "הפנסיה הרגילה והפנסיה המוקדמת, יהא מיונם המשפטי לצרכים אחרים אשר יהא, הינם נכסי עתודה כלכלית של המשפחה וברי חלוקה בין בני זוג. הפנסיה הרגילה והפנסיה המוקדמת הן הטבות שנותן המעביד לעובד עם סיום יחסי העבודה – עם הפרישה מהעבודה, והינם חלק מהרכוש המשותף של בני הזוג." פסק דין זה אושר על ידי בית המשפט המחוזי בבע"מ (ת"א) 1122/99 שאול שנהב נ' יונה שנהב (מיום 26.3.00), ובו קבע כב' השופט חיים פורת כי: "...אין שום חילוקי דעות שהבעל אינו עובד יותר של התעשייה האווירית מיום שפרש לפנסיה מוקדמת בשנת 1990, הוא אינו מתייצב בשום מקום עבודה, הוא זכאי לעבוד בכל מקום שיחפץ ואין עליו שום מגבלות ממקום עבודתו הקודם, ואין שום אפשרות לראות בתשלומי הפנסיה המוקדמת כאילו היו תשלומי שכר או משכורת, שהם אינם עתודה כלכלית אלא תשלומים שוטפים שאינם מתחלקים כפי שמתחלקת פנסיה." כך גם, בית המשפט העליון אישר עמדה זו בבע"מ 1018/04 שמואל פרטוש נ' אליס פרטוש (מיום 18.5.05), שם קבעה כב' השופטת פרוקצ'ה ביחס לפנסיה מוקדמת כי: "זוהי הטבה סוציאלית רגילה שנועדה לאפשר למי שהפסיק את עבודתו בשל סיבות בריאות לאחר חמש שנות שירות, ליהנות מקצבת פרישה רגילה". ובבע"מ 3514/13 פלוני נ' פלונית (מיום 18.12.13) חזר בית המשפט העליון על ההלכות בעניין מעמדה של הפנסיה המוקדמת.

אלא שלהסדר זה יש חריג. כאשר הסכם הפרישה המוקדמת קובע מפורשות שתשלומי הפנסיה המוקדמת משולמים מכספים של המעביד ולא מהכספים שנצברו במהלך החיים המשותפים, הרי שיש לראות את התשלומים החודשיים שמקבל בן הזוג שיצא לפנסיה מוקדמת, כחלף שכר. היטיב להבהיר זאת בית המשפט המחוזי בבאר שבע כאשר קבע בעמ"ש (ב"ש) 56658-09-19 ש.ב.ה נ' א.ח (מיום 1.3.20) כי: "כאשר שנים ארוכות לאחר הפסקת החיים המשותפים מחליט מקום העבודה לשלם לעובד קצבה שלא מתוך כספים שמקום העבודה הפריש לטובת העובד במהלך השנים, במסגרת הפסקת עבודתו, אין הצדקה לכך שהעובד יחלוק את הכספים עם בן הזוג לשעבר." לקבלת מידע נוסף בנושא זה הנכם מוזמנים לפנות לעורכת הדין זיוה ארנסטי, מומחית בענייני משפחה. עורכת הדין זיוה ארנסטי מספקת ללקוחותיה ייעוץ משפטי אישי המותאם לצרכיהם, תוך ניתוח המצב המשפחתי, עיבוד המקרה וממתן פתרונות משפטיים יעילים ומקצועיים. זאת בהתבסס על שנים של ניסיון וצבירת ידע רב ומעמיק בתחום זה.


המידע במאמר זה הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית או תחליף לייעוץ משפטי.


Comments


bottom of page