top of page
AdobeStock_42767869_Preview.jpeg

אגודות שיתופיות ומושבים

אגודות שיתופיות ומושבים - הרחבות במושבים, רכישת ומכירת מגרשים, פיצול נחלות, בן ממשיך, העברת זכויות בנחלה, בתים מקצועיים.

bottom of page