top of page

ייפוי כוח מתמשך מול אפוטרופסות

כמעט ולא עובר שבוע בו א יני מקבלת שיחת טלפון מלקוח או לקוחה המבקשים להגיש בקשה דחופה למינוי אפוטרופסות להורה שאינו מסוגל יותר לטפל בענייניו, בין אם בשל ניוון מוחי (אלצהיימר) מתקדם ובין בשל מצב סיעודי. לרוב, הקושי מתעורר בשל צורך רפואי דחוף או צורך להסדיר ענייניים כספיים על מנת לשלם למטפל סיעודי ולנהל את העניינים היומיים של בית ההורים.


במצב זה אני מסבירה כי אם ההורה לא ערך ייפוי כוח מתמשך, יש להגיש בקשה לבית המשפט לענייני משפחה בצירוף חוות דעת רופא גריאטר אשר מפרט ת את מצבו של ההורה ואת הצורך במינוי אפוטרופוס. לאחר שתוגש הבקשה ימנה בית המשפט עובדת סוציאלית לסדרי הדין לצורך מתן חוות דעת אובייקטיבית, באשר למצבו של ההורה. לאחר שתינתן חוות הדעת תידרש תגובת האפוטרופוס הכללי לבקשה ורק לאחריה - ככל ואין התנגדות - ימונה אפוטרופוס לכל ענייניו של ההורה (עניינים רפואיים, רכושיים ואישיים).


תהליך זה כפי שניתן להבין אורך מספר חודשים, כאשר בין לבין ניתן לקבל צו אפוטרופסות זמני. הצו הזמני יינתן לרוב רק לעניינים רפואיים ואישיים. אפוטרופוס זמני לענייני רכוש יינתן רק במקרים חריגים ביותר ולאחר מתן הסבר מפורט בצירוף אסמכתאות אשר יהיה בהם כדי לשכנע את האפוטרופוס הכללי ואת בית המשפט, בצורך הדחוף למינוי אפוטרופוס לענייני רכוש.


תהליך זה מוביל לכך שהילדים נקלעים למצב כמעט בלתי אפשרי, בו הם נדרשים לממן מכיסם עלויות מאוד גבוהות של ההורה, עד אשר תאושר הבקשה למינוי אפוטרופוס. בדרך כלל הקושי הגדול ביותר יהיה מול הבנקים, אשר מסרבים לאשר ביצוע פעולות בחשבון של ההורה עד למתן הצו. כאן המקום להדגיש כי ייפוי כוח רגיל אשר מאפשר לבן משפחה לפעול בחשבון הבנק של ההורה, פוקע כאשר ההורה – בעל החשבון – איבד את כשירותו - שאז הבנק מקפיא כל פעילות בחשבון.


אך לא רק בעניינים רכושיים, לעיתים נדרשים הילדים לקבלת החלטות בנוגע להליכים רפואיים שהרופאים ממליצים. אם ההורה אינו במצב שהוא יכול לקבל החלטה או להביע את דעתו, הילדים נדרשים לקבל החלטות קשות תוך ניסיון להתחקות אחר רצונו של ההורה.


כל המסע המפרך הזה, אשר כרוך בהוצאות משפטיות לא מבוטלות, יכול היה להיחסך לו היו הה ורים עורכים ייפוי כוח מתמשך, אשר מייתר את הצורך במינוי אפוטרופוס.


באפריל 2016 תוקן חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות אשר הסדיר את האפשרות לעריכה והפקדה של ייפוי כח מתמשך. התיקון בוצע, בין היתר, על רקע שינויים שהתרחשו בארץ ובעולם במטרה לקדם את הזכויות של אנשים עם מוגבלות, מתוך רצון לשים דגש על רצונו של אדם ולא רק על טובתו של האדם.


מהו ייפוי כוח מתמשך? ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לאדם למנות אדם אחר אשר יקבל עבורו החלטות כאשר הוא יגיע למצב בו לא יוכל לקבל החלטות בעצמו, וזאת בהתאם להוראות שפורטו ביפוי הכוח. ייפוי הכוח מופקד אצל האפוטרופוס הכללי, והסמכות של מיופה הכוח להפעיל את ייפוי הכוח הינה אך ורק בהתאם לתנאים שהוגדרו על ידי הממנה (מי שערך את ייפוי הכוח), ורק בכפוף לתעודה רפואית אשר קובעת את אי כשירותו של הממנה לקבלת החלטות. תוקפו של ייפוי הכוח המתמשך הינו עד 90 יום ממועד פטירתו של הממנה, ומכאן שהוא למעשה עומד בתוקף עד אשר ניתן יהיה להסדיר את עיזבונו של ההורה באמצעות צו ירושה או צו קיום צוואה.


ייפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם לתכנן ולשלוט בעתידו, אם וכאשר הוא ייקלע למצב, בו הוא לא יוכל לקבל החלטות באופן מושכל או לבצע פעולות באופן עצמאי הן בשל זקנה, מחלה, מצב נפשי, תאונה וכדומה. בייפוי כוח מתמשך יכול האדם לקבוע כיצד ייראו חייו בעתיד על כל ההיבטים - הרכושי, ה אישי ו/או הרפואי - וזאת באמצעות מתן הנחיות מפורטות באשר לרצונו.


ייפוי הכוח המתמשך מבוסס על יכולתו של האדם אשר עורך את ייפוי הכוח לבחור מי ינהל את ענייניו ובאיזה אופן ינוהלו ענייניו. זאת כדאי לעשות לאחר התייעצות עם גורם המוסמך לערוך את יפוי הכוח המתמשך, תוך קבלת מלוא הפרטים הנדרשים לצורך עריכתו באופן הנכון ביותר ומתוך הבנה של הוראות החוק.


בשל מורכבותו של המסמך וחשיבותו, ניתן לערוך את ייפוי הכח המתמשך רק בפני עורך דין שקיבל הסמכה מיוחדת לכך מטעם האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים. המידע במאמר זה הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית או תחליף לייעוץ משפטי

Comments


bottom of page